News
Activities News

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีทำบุญประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีทำบุญประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ชั้น7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โดยมีการจัดพิธีทำบุญประจำปี ถวายสังฆทาน คณะสงฆ์ จำนวน 5 รูป หลังจากนั้นมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งศูนย์ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น


วันที่ : 07 มกราคม 2562